Back to Top

EHBO Basis

De basisopleiding Eerst Hulp Bij Ongelukken start op maandag 01 oktober 2018.
De opleiding bestaat uit 14 lesavonden van 2 uur op de maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Er zullen geen lessen zijn op maandag 22 oktober (Herfstvak.) en op 24 en 31 December 9Kerstvakantie).

Op dinsdag 22 januari 2019 word het examen onder toezicht van het Oranje Kruis door een arts en een kaderdocent van het Oranje Kruis afgenomen.

Alle lessen vinden plaats op maandagavond, in de Mulock Houwer School
Locatie “De Tinne” aan de Liendertseweg 101 in Amersfoort.

Inschrijf formulier basis opleiding 2018/2019  – (te printen met MSWord)

Bij verhindering gaarne door geven aan:

Ton Arbon 06-47841140
Email: secretaris@ehbo-amersfoort.nl

Inschrijfformulier basisopleiding 2018 (via de site)

Achternaam :

Tussenvoegsel :

Eventueel meisjesnaam :

Roepnaam :

Officiële voornamen :

Geboorte datum :

Geboorteplaats :

Man/vrouw: : ManVrouw

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mail :• • Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor het opnemen, verwerken en opslaan van bovengenoemde persoonsgegevens in de ledenadministratie van de EHBO-vereniging artikel 2,3,4 en 5 van het Privacyreglement, zoals nog vast te stellen tijdens de algemene vergadering d.d. 18 februari 2019.
Amersfoort,


Definitieve inschrijving volgt na overmaking van: € 197,50 op rekening:
NL90ABNA043 26 98 868 t.n.v. penningmeester EHBO St. Joris Amersfoort
Indien cursuskosten op rekening van een bedrijf/instelling sturen wij de nota naar:


Bedrijf :

t.a.v. :

Adres :

Postcode/ Woonplaats :