Archief van
Maand: oktober 2021

Veel voorkomende ongevallen rondom de jaarwisseling

Veel voorkomende ongevallen rondom de jaarwisseling

Uiteraard hopen wij dat iedereen een voorspoedige en veilige jaarwisseling heeft. Toch willen wij jullie informeren over veelvoorkomende letsels en hoe wij als EHBO’ers onszelf hierop kunnen voorbereiden.

Cijfers
Om te bepalen welke ongevallen het meest voorkomen hebben wij twee artikelen geraadpleegd waarbij de letsels met cijfers in kaart zijn gebracht. Aangezien dit jaar voor het eerst een vuurwerkverbod van kracht is, zal moeten blijken welke invloed dit heeft op het soort en hoeveelheid letsels.

De afgelopen jaarwisseling, 2020-2021, waren er fors minder ongevallen doordat er een algeheel vuurwerkverbod was:
– 275 mensen behandeld bij de huisartsenposten (HAP). ①
– 108 mensen behandeld met vuurwerkletsel op de spoedeisende hulp (SEH). ①
– Geen doden gevallen door vuurwerk. ①

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier het volledige rapport: TK+Bijlage+2+Ongevallen+met+vuurwerk+jaarwisseling+2020-2021

De letsels
Op basis van de cijfers zullen wij hieronder vier veel voorkomende letsels verder uitdiepen, zodat jij weet wat je kunt doen.

Oogletsel
Allereerst is het natuurlijk het beste om letsel te voorkomen, in het volgende filmpje worden tips ter preventie gegeven:

Wat als het toch misgaat? In het onderstaande filmpje wordt uitgelegd wat jij kunt doen:

Brandwonden
Hoe lang moet je koelen? Welke hulp is nodig? In het filmpje en via de link naar de website is hier meer informatie over terug te vinden:

https://ehbo.nl/tips/brandwonden/

Alcoholvergiftiging
Op de website van het Oranje Kruis staan de stappen beschreven die ondernomen moeten worden bij alcoholvergiftiging:
https://ehbo.nl/tips/alcoholvergiftiging/

Vuurwerkletsel
Ook RTV Utrecht heeft onlangs een aandacht besteedt aan vuurwerkletsels. In het filmpje wordt kort uitgelegd wat te doen bij bijvoorbeeld een afgerukte vinger:

https://www.rtvutrecht.nl/embedded/2425258/

Naast het verlenen van de eerste hulp is het belangrijk om 112 te (laten) bellen bij afgerukte ledematen.

Bronnen:
¹ Rapport VeiligheidNL, Ongevallen met vuurwerk, jaarwisseling 2020-2021. Geraadpleegd op 28 oktober 2021,

© 2021 Maikel Jansen