Archief van
Maand: juni 2022

Nieuwsbrief van de Nationale Bond voor EHBO – nummer 5 – 2022

Nieuwsbrief van de Nationale Bond voor EHBO – nummer 5 – 2022

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 5.

Iedereen die interesse heeft in EHBO kan zich abonneren op de nieuwsbrief. Stuur deze nieuwsbrief dus vooral door naar andere geïnteresseerden en adviseer alle leden van uw vereniging om zichzelf in te schrijven! Inschrijven kan hier.

Het bestuur van de Nationale Bond voor EHBO

 

 

Nieuws van de Nationale Bond voor EHBO

Terugblik extra Algemene Leden Vergadering
Op zaterdag 11 juni kwamen meer dan 60 leden naar De Bilt voor de extra algemene vergadering. Digitaal namen nog eens 16 mensen deel aan de vergadering. De vergadering stond geheel in het teken van de wijziging van de statuten en de fusie met EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant.

Terugblik fusietraject, vaststellen nieuwe statuten en HR
De scheidend voorzitters van EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant vertelden over het fusieproces en bedankten de verenigingen en overige bestuursleden. Bij de behandeling van de statuten en het huishoudelijk reglement werden nog enkele vragen gesteld. Daarna stemden de aanwezigen unaniem in met de wijziging. Vervolgens werd het nieuwe logo onthuld en gingen alle bestuursleden die betrokken waren met elkaar op de foto.

Reglement onderscheidingen
Op de agenda stond verder het nieuwe reglement onderscheidingen. Dit werd zonder aanpassing aangenomen en verenigingen zijn blij met de mogelijkheid om vrijwilligers eerder in het zonnetje te zetten. Zoals al eerder aangegeven hopen wij dat verenigingen nog eens goed in hun ledenbestand kijken of er geen leden zijn die misschien zijn overgekomen van een andere vereniging en al lang in aanmerking zouden kunnen komen voor een onderscheiding.

Pakket verzekeringen
Bij EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant werd gebruik gemaakt van collectieve verzekeringen. Dat was al een tijd niet meer het geval bij de Nationale Bond. Tijdens de vergadering is het voorstel gedaan om voor de verenigingen met een cafetariamodel te werken. Op een site van AON kunnen verenigingen dan precies zien welke verenigingen zij kunnen afsluiten en hoeveel premie ze daarvoor moeten betalen. Binnenkort volgt op de site meer informatie en zullen verenigingen een bericht ontvangen met meer informatie en een aanvraagformulier.

Verkiezing bestuursleden
Maar liefst zes nieuwe bestuursleden hebben zich aangemeld voor het bestuur. Er is nog een vacature voor een bestuurslid uit Limburg. De nieuwe bestuursleden zijn bij acclamatie gekozen. Daarna droeg Marijke de ‘voorzittershamer’ symbolisch over aan haar opvolger Dick Bogers. Van het oude bestuur werd afscheid genomen en het nieuwe bestuur nam plaats achter de bestuurstafel.

Overige

 

Tijdens de rondvraag werden vragen gesteld over het registreren van leden/verenigingen in de ledenadministratie, hoe regio’s/districten worden gevormd en over Stichting FAST. De sfeer tijdens de extra vergadering was goed. Binnenkort zullen de concept-notulen op de site worden geplaatst.
Aan het eind van de vergadering waren verschillende relaties van de Nationale Bond uitgenodigd. Vertegenwoordigers van Het Oranje Kruis en EHBO Nederland waren op deze uitnodiging ingegaan en maakten kennis met het bestuur.

 

Dankwoord Jan Koetsenruijter

Nationale Bond Voor EHBO, 11 juni 2022

De drie EHBO Koepels, EHBO Brabant, de Nationale Bond en EHBO Limburg fuseren.

Beste mensen,

Na ongeveer twee jaar werken met diverse werkgroepen en besturen staan we hier eindelijk aan de finale van een prachtig gebeuren. Door corona heeft het wat langer geduurd, maar dat kwam de zorgvuldigheid wel ten goede. Dit blijkt uit de vele documenten die gereed staan op de website onder het kopje fusie en vandaag kunnen worden afgetikt.

Als scheidend voorzitter van EHBO-vereniging Noord-Brabant wil ik daarom ook een woord van dank uitspreken aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt om deze fusiebesprekingen tot een succes te maken.

Op onze algemene ledenvergaderingen in Noord-Brabant heb ik de besturen van de vereniging al expliciet bedankt voor het vertrouwen dat zij ons als bestuur hebben gegeven om de weg van fusie te kunnen inslaan.

We hebben wel twee keer moeten vergaderen omdat onze statuten dit hadden voorgeschreven als bij de eerste vergadering het quotum niet werd gehaald. Daarbij stond ook, dat er minimaal zeven dagen tussen de twee vergaderingen moesten zitten. Reden dat we dus op 14 en 28 mei bij elkaar zijn geweest, maar met een unanieme stemming tot opheffing om fusie mogelijk te maken.

Marijke en Peter dank jullie voor de samenwerking en inzet.

Ik wens het nieuwe bestuur van de Nationale Bond alle goeds toe en hoop hen zeker nog ergens tegen te komen.

Het gaat jullie allemaal goed in ons EHBO-land.

Jan Koetsenruijter

Dankwoord Peter Vossen

 

Nationale Bond Voor EHBO, 11 juni 2022

De drie EHBO Koepels, EHBO Brabant, de Nationale Bond en EHBO Limburg fuseren.

Na meer dan twee jaar hard werken is het gelukt om een sterke en solide nieuwe koepel te vormen waarin “samen sterk” centraal staat.

Als scheidend voorzitter van EHBO Limburg wil ik een woord van dank richten tot iedereen die het heeft mogelijk gemaakt om deze fusiebesprekingen tot een succes te maken.

Allereerst alle collega’s van EHBO Brabant en De Nationale Bond voor de prettige samenwerking.

Alle leden en besturen van de verenigingen van  EHBO Limburg. De steun en de goedkeuring om de fusiebesprekingen te starten en voort te zetten zijn een bron van energie geweest om dit proces in te gaan. In de diverse ledenvergaderingen is het ons duidelijk geworden dat u het initiatief steunde en de uiteindelijke goedkeuring voor de fusie op 14 mei was de kroon op het werk. De staande ovatie aan het einde van de opheffingsvergadering gaf uw waardering aan voor het aftredend bestuur.

Henk Hofsteenge: Afgevaardigde voor EHBO Limburg naar het Prins Hendrik Fonds. Het was vaak een hele reis, Hiervoor dank.

Mary Steijvers-van Smaalen: Zij verzorgde de laatste jaren de onderscheidingsaanvragen en zorgde voor een goed contact en vraagbaak voor de verenigen. Ook verzorgde zij de laatste tijd de website zodat de informatie naar de verengingen up to date bleef. Heel hartelijk dank.

Christa de Best-Bongartz: onze secretaris en spin in het web. Zeker gedurende de fusie bespreking waren de mailing en het informeren van de verengingen van groot belang. Het notuleren van de vergaderingen vaak een uitdaging en archiveren van de vele documenten een heel werk. Alles werd en word nog altijd door haar met veel inzet en precisie gedaan. Een dikke merci (Limburgs voor heel erg veel dank)

Harm Schipper: Penningmeester, verzekeringsbeheerder, eigenlijk over de hele linie de rots in de branding en het geheugen maar zeker ook het geweten van EHBO Limburg. Zeker in een moeilijke tijd een steun en toeverlaat voor ondergetekende. Samen hebben we een hele reis gehad op zeer woelige baren. Mijn dank vriend.

Marijke en Jan
Dank jullie voor de samenwerking. Heel veel succes in alles wat nog op jullie pad gaat komen en voor het nieuwe bestuur van de Nationale Bond voor EHBO:

Succes in de toekomst. Het is een mooie club en ik weet zeker dat het een pracht organisatie blijft onder jullie bestuur

Peter Vossen