Archief van
Auteur: Hans Gewald

Nieuwsbrief van de Nationale Bond voor EHBO – nummer 8 – 2022

Nieuwsbrief van de Nationale Bond voor EHBO – nummer 8 – 2022

 

Nieuws van de Nationale Bond voor EHBO

Nationale EHBO Bond gaat voor communicatie

Zoals reeds aangegeven in de vorige nieuwsbrief is een van de belangrijkste aandachtspunten voor het nieuwe bestuur de communicatie van en naar verenigingen en leden. Daartoe heeft het bestuur een concept-communicatie beleid opgesteld waarin een aantal speerpunten zijn benoemd.
https://www.ehbonationalebond.nl/kenniscentrum/organisatie/beleidsdocumenten/
Komende maanden staan in het teken van het ophalen bij verenigingen, regiobijeenkomsten en individuele leden van wensen, aanvullingen en frisse ideeën. Dit natuurlijk niet alleen met betrekking tot het communicatiebeleid, maar zeker ook wat u bezighoudt of waar u vindt dat de nationale bond voor EHBO kan helpen.
Heeft u aanvullingen of commentaar op de concept-communicatienota? Stuur uw bijdrage aan secretariaat@nationalebond.nl.

Redactieteam

Communicatie van en naar de leden is een belangrijk speerpunt. Dat werd 14 september j.l. onderstreept door een bijeenkomst van het nieuwe redactieteam dat regelmatig gaat bijeenkomen om het EHBO Magazine, website en deze nieuwsbrief vorm te geven.De taken zijn als volgt verdeeld: Anne-Bregtje Schelfhout: eindredactie en producer; Diana Kervel: redactie en interviews; Ruben Schiks: redactie en interviews; Niels van der Scheer: vormgeving, logistiek en drukkerij; Dick Bogers: voorzitter en supervisie; Fred Vroomen: bestuurslid Communicatie

v.l.n.r: Fred, Dick, Niels, Anne-Bregtje en Diana. Ruben was verhinderd. 

Regio Bijeenkomsten

Het voornemen is om de regiobijeenkomsten een prominente rol in de communicatie te geven in combinatie met het gebruik van nieuwsbrieven, verenigingsblad en diverse sociale media.
De volgende regio bijeenkomsten zijn reeds gepland:

 • 9 november 2022     Regio Zuid-Limburg    v.d. Valk Urmond       19.30-21.30
 • 23 november 2022   Regio Noord- en Midden Limburg  v.d. Valk Venlo  19.30-21.30

Ideeën met betrekking tot het updaten en stimuleren van regiobijeenkomsten en agenda-items voor de regiobijeenkomsten, kunt u altijd zenden aan secretariaat@nationalebond.nl.

Het secretariaat Nationale Bond zal zorgdragen voor de uitnodigingen naar alle verenigingen in de desbetreffende regio’s. Verhinderd? Bezoek de bijeenkomst in de buurregio en blijf op de hoogte van wat er speelt in de omgeving en de Nationale Bond.

 

Nieuws voor bestuursleden van onze verenigingen

 

Evenementen
Een van de momenten waarop alle EHBO Verenigingen zichtbaar zijn voor het publiek is de hulpverlening bij evenementen. Het is voor de EHBO’ers altijd leuk om het geleerde in de praktijk te brengen en te helpen om de evenementen in dorp en stad tot een succes te maken. Ook zorgt de zichtbaarheid voor nieuwe leden in uw vereniging.
In het komende EHBO Magazines zullen we aandacht gaan geven aan EHBO en Evenementen. Heeft uw EHBO vereniging een bijzonder of opmerkelijk evenement begeleid, een belangrijk leermoment gehad? Laat het ons weten en samen met het redactieteam Nationale Bond EHBO maken we er een mooi en leerzaam artikel voor in het Magazine. Stuur een mail naar secretariaat@nationalebond.nl en we nemen contact met u op.

 

EHBO Leren & Doen – goed om te weten

EHBO bij struikelgevallen
Herfsttijd is vaak wandelen in het bos of hei om te genieten van de prachtige kleuren in de natuur.
Het is echter ook de tijd van struikelgevallen en valpartijen, omdat bos en hei soms kletsnat en glad zijn. Gelukkig eindigt de buitelpartij meestal niet met been- of armbreuken, maar is er wel een verstuiking of kneuzing van de voet of enkel.

 • We verwijderen voorzichtig eventuele sieraden in de buurt van de kneuzing, zodat ze bij opkomende zwelling geen problemen gaan veroorzaken.
 • Laat het slachtoffer bij voorkeur zelf zijn schoen uitdoen bij voetkneuzingen of verstuiking. Lukt het niet om de schoen uit te doen: gewoon laten zitten als het echt pijn doet.
 • Laat het slachtoffer een half uur met de voet omhoog zitten. Uiteraard zorgen we ervoor dat hij/zij niet in de natte bosgrond zit, maar leggen er een matje of jasje onder.
 • Als we een coolpack bij de hand hebben koelen we 10 tot 20 minuten de verstuiking. Geen coolpack bij de hand? Gebruik een natgemaakte handdoek!
 • Bij overduidelijke breuken koelen we niet, maar bellen de huisarts of huisartsenpost.
 • Blijf altijd bij een slachtoffer, omdat pijn en kou tot flauwte kunnen leiden.

 

 

Nieuwsbrief van de Nationale Bond voor EHBO – nummer 7 – 2022

Nieuwsbrief van de Nationale Bond voor EHBO – nummer 7 – 2022

Nieuws van de Nationale Bond voor EHBO

Het nieuwe bestuur is gestart

Met de aansluiting bij de Nationale Bond voor EHBO van EHBO Bond Noord-Brabant en EHBO Limburg, is het nieuwe bestuur onder leiding van Dick Bogers gestart. In de eerste bestuursvergadering werden de taken verdeeld, waarbij nadrukkelijk communicatie, ledenwerving, opleidingen, contact met aangesloten verenigingen en Oranje Kruis centraal stonden. Ook werd stilgestaan bij de vacature ‘algemeen bestuurslid’. Ervaring met het besturen van een grotere vereniging of non-profit organisatie? Doe mee en help de Nationale Bond voor EHBO dé belangenbehartiger en steun en toeverlaat voor EHBO’ers te worden! Reageren kan via een mail of brief aan bestuur@nationalebond.nl.

Regio Bijeenkomsten

Omdat communicatie van en naar de leden van de Bond uitermate belangrijk is en blijft, is gestart met het opstellen van een communicatieplan. Het voornemen is om de regiobijeenkomsten een prominente rol in de communicatie te geven in combinatie met het gebruik van nieuwsbrieven, verenigingsblad en diverse sociale media. Vastgesteld werd dat de regio-indeling op sommige plekken een update behoeft en dat er in sommige delen van het land nog nooit sprake is geweest van regiobijeenkomsten. Uiteraard zijn er ook regio’s waar regelmatig bijeenkomsten zijn en met succes de onderlinge samenwerking en hulp tussen verenigingen vorm is gegeven. In een volgende nieuwsbrief zullen we ingaan op welke wijze we invulling gaan geven aan de update van de regiobijeenkomsten. Ideeën met betrekking tot het updaten en stimuleren van regiobijeenkomsten kunt u zenden aan bestuur@nationalebond.nl.

Ledenadministratie Nationale Bond

We zijn heel blij met de vele verenigingen die zich vanuit Noord-Brabant en Limburg recent hebben aangesloten bij de Nationale Bond. De landelijke dekking van de Bond is nu vrijwel volledig zoals in het kaartje te zien is. We heten de Limburgse en Noord-Brabantse verenigingen van harte welkom.

Het Bonds secretariaat heeft signalen ontvangen dat het invullen van het template om de leden van de diverse verenigingen soms vragen oproept. Toch is het belangrijk om al uw leden te laten inschrijven.
Mocht u vragen over de template of assistentie nodig hebben, kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat: secretariaat@nationalebond.nl.

Nieuws voor bestuursleden van onze verenigingen

Kosten Hemostatisch gaas
In de laatste Algemene Leden Vergadering werd de zorg geuit dat de kosten die een vereniging moet maken voor het EHBO examen door het verplichte gebruik van hemostatisch gaas oplopen. We hebben van het Oranje Kruis vernomen dat de ‘Coulance Regeling Opstoppen Wond‘ nog steeds geldig is. Dat betekent dat het gebruik van ‘compressed gauze’ of ‘Celox oefengaas’ nog steeds is toegestaan ook tijdens examens. Ook is het gebruik van elastisch windsel van 8 cm toegestaan.

EHBO Leren & Doen – goed om te weten

EHBO bij tekenbeten (aanvulling vorige bericht)
Zomertijd betekent helaas ook tekentijd. Teken zijn kleine, spinachtige beestjes die hun kop ingraven in de huid om bloed te zuigen. Na een wandeling in de natuur of nadat je in de tuin bent geweest, is het advies om jezelf en je gezinsleden regelmatig te (laten) controleren op teken. Oksels, liezen, knieholtes, bilspleet, nek, het hoofd en achter de oren zijn favoriete plekken. Het gevaar van de teek is dat hij de ziekte van Lyme kan overbrengen. Hoe langer hij op je huid zit, hoe groter de kans op besmetting.

Iemand met een tekenbeet heeft een wondje dat op een klein korstje lijkt. Recent onderzoek laat zien dat de teken niet alleen in bos en veld aanwezig zijn, maar ook in vrijwel alle tuinen en tuintjes.

Weet wat je moet doen

Verwijder de teek of teken zo snel mogelijk uit de huid met een puntige pincet door hem zo dicht mogelijk bij de huid vast te pakken en trek hem uit de huid. Vermijd het leegknijpen van de teek. Ontsmet het wondje met ontsmettingsmiddel.
We gebruiken in ieder geval niet alcohol of benzine, omdat de teek dan schrikt en zijn speeksel in de wond spuit.
Als de teek langer dan 24 uur in de huid heeft gezeten, dan moet het slachtoffer altijd contact opnemen met de huisarts in verband met maatregelen nemen om de ziekte van Lyme te voorkomen.

Tip: doe de gevangen teek in een bakje met afwassop. De teek zal onmiddellijk verdrinken.

 

Nieuwsbrief van de Nationale Bond voor EHBO – nummer 5 – 2022

Nieuwsbrief van de Nationale Bond voor EHBO – nummer 5 – 2022

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 5.

Iedereen die interesse heeft in EHBO kan zich abonneren op de nieuwsbrief. Stuur deze nieuwsbrief dus vooral door naar andere geïnteresseerden en adviseer alle leden van uw vereniging om zichzelf in te schrijven! Inschrijven kan hier.

Het bestuur van de Nationale Bond voor EHBO

 

 

Nieuws van de Nationale Bond voor EHBO

Terugblik extra Algemene Leden Vergadering
Op zaterdag 11 juni kwamen meer dan 60 leden naar De Bilt voor de extra algemene vergadering. Digitaal namen nog eens 16 mensen deel aan de vergadering. De vergadering stond geheel in het teken van de wijziging van de statuten en de fusie met EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant.

Terugblik fusietraject, vaststellen nieuwe statuten en HR
De scheidend voorzitters van EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant vertelden over het fusieproces en bedankten de verenigingen en overige bestuursleden. Bij de behandeling van de statuten en het huishoudelijk reglement werden nog enkele vragen gesteld. Daarna stemden de aanwezigen unaniem in met de wijziging. Vervolgens werd het nieuwe logo onthuld en gingen alle bestuursleden die betrokken waren met elkaar op de foto.

Reglement onderscheidingen
Op de agenda stond verder het nieuwe reglement onderscheidingen. Dit werd zonder aanpassing aangenomen en verenigingen zijn blij met de mogelijkheid om vrijwilligers eerder in het zonnetje te zetten. Zoals al eerder aangegeven hopen wij dat verenigingen nog eens goed in hun ledenbestand kijken of er geen leden zijn die misschien zijn overgekomen van een andere vereniging en al lang in aanmerking zouden kunnen komen voor een onderscheiding.

Pakket verzekeringen
Bij EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant werd gebruik gemaakt van collectieve verzekeringen. Dat was al een tijd niet meer het geval bij de Nationale Bond. Tijdens de vergadering is het voorstel gedaan om voor de verenigingen met een cafetariamodel te werken. Op een site van AON kunnen verenigingen dan precies zien welke verenigingen zij kunnen afsluiten en hoeveel premie ze daarvoor moeten betalen. Binnenkort volgt op de site meer informatie en zullen verenigingen een bericht ontvangen met meer informatie en een aanvraagformulier.

Verkiezing bestuursleden
Maar liefst zes nieuwe bestuursleden hebben zich aangemeld voor het bestuur. Er is nog een vacature voor een bestuurslid uit Limburg. De nieuwe bestuursleden zijn bij acclamatie gekozen. Daarna droeg Marijke de ‘voorzittershamer’ symbolisch over aan haar opvolger Dick Bogers. Van het oude bestuur werd afscheid genomen en het nieuwe bestuur nam plaats achter de bestuurstafel.

Overige

 

Tijdens de rondvraag werden vragen gesteld over het registreren van leden/verenigingen in de ledenadministratie, hoe regio’s/districten worden gevormd en over Stichting FAST. De sfeer tijdens de extra vergadering was goed. Binnenkort zullen de concept-notulen op de site worden geplaatst.
Aan het eind van de vergadering waren verschillende relaties van de Nationale Bond uitgenodigd. Vertegenwoordigers van Het Oranje Kruis en EHBO Nederland waren op deze uitnodiging ingegaan en maakten kennis met het bestuur.

 

Dankwoord Jan Koetsenruijter

Nationale Bond Voor EHBO, 11 juni 2022

De drie EHBO Koepels, EHBO Brabant, de Nationale Bond en EHBO Limburg fuseren.

Beste mensen,

Na ongeveer twee jaar werken met diverse werkgroepen en besturen staan we hier eindelijk aan de finale van een prachtig gebeuren. Door corona heeft het wat langer geduurd, maar dat kwam de zorgvuldigheid wel ten goede. Dit blijkt uit de vele documenten die gereed staan op de website onder het kopje fusie en vandaag kunnen worden afgetikt.

Als scheidend voorzitter van EHBO-vereniging Noord-Brabant wil ik daarom ook een woord van dank uitspreken aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt om deze fusiebesprekingen tot een succes te maken.

Op onze algemene ledenvergaderingen in Noord-Brabant heb ik de besturen van de vereniging al expliciet bedankt voor het vertrouwen dat zij ons als bestuur hebben gegeven om de weg van fusie te kunnen inslaan.

We hebben wel twee keer moeten vergaderen omdat onze statuten dit hadden voorgeschreven als bij de eerste vergadering het quotum niet werd gehaald. Daarbij stond ook, dat er minimaal zeven dagen tussen de twee vergaderingen moesten zitten. Reden dat we dus op 14 en 28 mei bij elkaar zijn geweest, maar met een unanieme stemming tot opheffing om fusie mogelijk te maken.

Marijke en Peter dank jullie voor de samenwerking en inzet.

Ik wens het nieuwe bestuur van de Nationale Bond alle goeds toe en hoop hen zeker nog ergens tegen te komen.

Het gaat jullie allemaal goed in ons EHBO-land.

Jan Koetsenruijter

Dankwoord Peter Vossen

 

Nationale Bond Voor EHBO, 11 juni 2022

De drie EHBO Koepels, EHBO Brabant, de Nationale Bond en EHBO Limburg fuseren.

Na meer dan twee jaar hard werken is het gelukt om een sterke en solide nieuwe koepel te vormen waarin “samen sterk” centraal staat.

Als scheidend voorzitter van EHBO Limburg wil ik een woord van dank richten tot iedereen die het heeft mogelijk gemaakt om deze fusiebesprekingen tot een succes te maken.

Allereerst alle collega’s van EHBO Brabant en De Nationale Bond voor de prettige samenwerking.

Alle leden en besturen van de verenigingen van  EHBO Limburg. De steun en de goedkeuring om de fusiebesprekingen te starten en voort te zetten zijn een bron van energie geweest om dit proces in te gaan. In de diverse ledenvergaderingen is het ons duidelijk geworden dat u het initiatief steunde en de uiteindelijke goedkeuring voor de fusie op 14 mei was de kroon op het werk. De staande ovatie aan het einde van de opheffingsvergadering gaf uw waardering aan voor het aftredend bestuur.

Henk Hofsteenge: Afgevaardigde voor EHBO Limburg naar het Prins Hendrik Fonds. Het was vaak een hele reis, Hiervoor dank.

Mary Steijvers-van Smaalen: Zij verzorgde de laatste jaren de onderscheidingsaanvragen en zorgde voor een goed contact en vraagbaak voor de verenigen. Ook verzorgde zij de laatste tijd de website zodat de informatie naar de verengingen up to date bleef. Heel hartelijk dank.

Christa de Best-Bongartz: onze secretaris en spin in het web. Zeker gedurende de fusie bespreking waren de mailing en het informeren van de verengingen van groot belang. Het notuleren van de vergaderingen vaak een uitdaging en archiveren van de vele documenten een heel werk. Alles werd en word nog altijd door haar met veel inzet en precisie gedaan. Een dikke merci (Limburgs voor heel erg veel dank)

Harm Schipper: Penningmeester, verzekeringsbeheerder, eigenlijk over de hele linie de rots in de branding en het geheugen maar zeker ook het geweten van EHBO Limburg. Zeker in een moeilijke tijd een steun en toeverlaat voor ondergetekende. Samen hebben we een hele reis gehad op zeer woelige baren. Mijn dank vriend.

Marijke en Jan
Dank jullie voor de samenwerking. Heel veel succes in alles wat nog op jullie pad gaat komen en voor het nieuwe bestuur van de Nationale Bond voor EHBO:

Succes in de toekomst. Het is een mooie club en ik weet zeker dat het een pracht organisatie blijft onder jullie bestuur

Peter Vossen

Sint team was er ook weer bij: Bedankt

Sint team was er ook weer bij: Bedankt

Geacht team rijtoer Sinterklaas,

De boot bleef dit jaar steken aan een onbekende kade dus ging weg-wijs-piet bij de gemeente snel te rade.

Uiteindelijk viel de keuze op scenario vier met veel trappend en gemotoriseerd vertier

Sint stond stevig in zijn cabriolet ook toen de versnelling in z’n vier moest worden gezet

Wie alle reacties van de rijtoer in Amersfoort leest die weet: dat was een fantastisch en goed geregeld feest 

Maar ook Sint en al zijn pieten zijn er nog volop van aan het nagenieten

Op straat, aan de pc of achter de coulissen werkte het fijn daar kan ik als burgemeester alleen maar trots op zijn.

 Ik bewonder al jullie inzet, wie je ook bent  en zeg nou zelf: die vrolijke koppies waren het mooiste compliment

 

Met hartelijke groet, Lucas Bolsius

Burgemeester van Amersfoort

Wilt u een EHBO cursus in Amersfoort volgen?

Wilt u een EHBO cursus in Amersfoort volgen?

EHBO vereniging St. Joris Amersfoort verzorgt al bijna 75 jaar EHBO cursussen volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis.

Basiscursus
In de basiscursus leert u samen met de andere cursisten in 14 avonden hoe u anderen kunt helpen bij ongevallen of diverse overige letsels en ziektes. U zult les krijgen van een ervaren kaderdocent, die op een afwisselende manier theorie en praktijk combineert. Samen met andere cursisten zult u handelingen oefenen zoals verbandleer en de stabiele zijligging.

Daarnaast zullen er ook lotus slachtoffers ingezet worden. Lotus staat voor; Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers. De lotus slachtoffers zijn dus personen die gediplomeerd zijn om bepaalde letsels uit te beelden. Op deze manier zult u vertrouwt raken met het geven van eerste hulp en wordt u klaargestoomd om ook in de praktijk eerste hulp te verlenen.

De cursus wordt aangeboden op maandagavond in Amersfoort en start op maandag 28 september 2020. Na de 14 lesavonden zal het examen volgen waarmee u een geldig en erkent EHBO diploma kunt behalen.

Naast deze basiscursus, biedt de vereniging diverse andere cursussen zoals:
 • Reanimatie inclusief gebruik van de AED;
 • EHBO aan kinderen;
 • EHBO op maat voor bedrijven, verenigingen en scholen.

Herhalingscursus
Zodra u in het bezit bent van een geldig EHBO diploma is het belangrijk om deze ook geldig te houden en te verlengen. Na de basiscursus kunt u lid worden van onze vereniging en bieden wij u jaarlijks de herhalingscursussen aan. Op deze manier blijft uw kennis op peil en blijft u vertrouwt met het uitvoeren van eerste hulp.

De lessen worden gegeven door verschillende kaderdocenten, met verschillende achtergronden. Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze leden een gevarieerd lesaanbod krijgen.

Ook als u al in het bezit bent van een EHBO diploma kunt u lid worden van onze vereniging en de herhalingscursus volgen. Bent u bijvoorbeeld verhuist naar Amersfoort, Hoogland of Leusden en zoekt u een vereniging in de buurt? Ook dan bent u van harte welkom bij onze vereniging.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over één van onze cursussen?
of bel 06-47841140