Back to Top

EHBO Basis

De basisopleiding Eerst Hulp Bij Ongelukken start op maandag 30 september 2019.
De opleiding bestaat uit 14 lesavonden van 2 uur op de maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Er zullen geen lessen zijn op maandag 21 oktober (Herfstvak.) en op 16, 23 en 30 December  (o.a. Kerstvakantie).

Op dinsdag 28 januari 2020 word het examen onder toezicht van het Oranje Kruis door een arts en een kaderdocent van het Oranje Kruis afgenomen.

Alle lessen vinden plaats op maandagavond, op de locatie van het Axia college  aan de Liendertseweg 101 in Amersfoort.

Inschrijf Formulier basis opleiding 2019/2020 – (te printen met MSWord)

Bij verhindering gaarne door geven aan:

Ton Arbon 06-47841140
Email: secretaris@ehbo-amersfoort.nl

Inschrijfformulier basisopleiding 2019 (via de site)

Achternaam :

Tussenvoegsel :

Eventueel meisjesnaam :

Roepnaam :

Officiële voornamen :

Geboorte datum :

Geboorteplaats :

Man/vrouw: : ManVrouw

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mail :• • Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor het opnemen, verwerken en opslaan van bovengenoemde persoonsgegevens in de ledenadministratie van de EHBO-vereniging artikel 2,3,4 en 5 van het Privacyreglement, zoals deze is vast gesteld tijdens de algemene vergadering d.d. 18 februari 2019.
Amersfoort,


Definitieve inschrijving volgt na overmaking van: € 207,50 op rekening:
NL90ABNA043 26 98 868 t.n.v. penningmeester EHBO St. Joris Amersfoort
Indien cursuskosten op rekening van een bedrijf/instelling sturen wij de nota naar:


Bedrijf :

t.a.v. :

Adres :

Postcode/ Woonplaats :