Back to Top

EHBO – herhalingslessen

Een EHBO diploma heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

 

Om uw diploma na 2 jaar verlengd te krijgen dient u zogeheten herhalingslessen te volgen waarbij u uw competentie kunt bijhouden.

Wij verzorgen deze herhalingslessen verdeeld over 5 maandagavonden.

De lessen vinden plaats op de locatie van het Axia college aan de Liendertseweg 101 in Amersfoort.
Aanvang van de lesavonden is om 20.00 uur.

Eerste lessen beginnen  voor 2019 circa eind september.

Leden registratieformulier herhalingscursus(te printen met MSWord)

• Informatie herhalingslessen zie: Info cursus 2019-2020.
Overige cursus info inloggen als lid en dan onder opleidingen staat de documentatie.

 

INSCHRIJFFORMULIER E.H.B.O.- cursus 2018/2019

Achternaam :

Tussenvoegsel :

Eventueel meisjesnaam :

Roepnaam :

Officiële voornamen :

Geboorte datum :

Geboorteplaats :

ManVrouw


Adres :


Postcode :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mail :

Examen datum :

Diplomanummer :

Vervaldatum :

Herhalingslessen gevolg bij :

Lid van het evenemententeam: JANEE

Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor het opnemen, verwerken en opslaan van bovengenoemde persoonsgegevens in de ledenadministratie van de EHBO-vereniging artikel 2,3,4 en 5 van het Privacyreglement, zoals nog vast te stellen tijdens de algemene vergadering d.d. 18 februari 2019.

Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor het opnemen, verwerken en opslaan van bovengenoemde persoonsgegevens in de online ledenadministratie van de Nationale Bond voor EHBO (artikel 2 lid 5 van het Privacyreglement van EHBO-vereniging St.Joris Amersfoort zoals nog vast te stellen tijdens de algemene vergadering d.d. 18 februari 2019).

Ondergetekende geeft hierbij toestemming voor gebruik van het beeldmateriaal waarop ik zichtbaar in beeld ben (artikel 8 lid 3 van het Privacyreglement van EHBO-vereniging St. Joris Amersfoort zoals nog vast te stellen tijdens de algemene vergadering d.d. 18 februari 2019).

Amersfoort,

Definitieve inschrijving volgt na overmaking van: € 50,00 op rekening:
NL90ABNA043 26 98 868 t.n.v. penningmeester EHBO St. Joris Amersfoort
Indien cursuskosten op rekening van een bedrijfinstelling sturen wij de nota naar:

Bedrijf :

t.a.v. :

Adres :

Postcode/ Woonplaats :