Nieuws

Tourniquet verdieping

Tourniquet verdieping

Met ingang van 1 januari 2021 is de tourniquet of knevel en het opstoppen van een wond met bloedstelpende gaas opnieuw verplichte kost in de EHBO-opleiding (zie bondstijdschrift Eerste Hulp, jaargang 31, november 2020, nummer 2, blz. 13). De tourniquet is een hulpmiddel bij het stoppen van catastrofale bloedingen en is heel gangbaar in gebruik binnen de NAVO-legers op het slagveld wereldwijd. Omdat binnen de burgermaatschappij het steeds vaker voorkomt dat terroristische aanslagen plaatsvinden, is het geen gek idee om ook daar de eerste-hulpverleners mee bekend te maken, te instrueren en te laten oefenen in het juiste gebruik van de levensreddende tourniquet bij levensbedreigende aderlijke en/of slagaderlijke bloedingen veroorzaakt door bijvoorbeeld (bom)aanslagen, schiet- en steekpartijen, grote verkeersongelukken en dergelijke.

             

C-A-T® Tourniquet met windas (de spil),                                                    Figuur 1 van WO2005122908.
klittenband (velcro), gesp en tijdsindicatorstrip.

De beste keuze is de C-A-T® tourniquet. C-A-T staat daarbij voor Combat Application Tourniquet en is een uitvinding voor een knevelconstructie van de Amerikaanse sergeant eerste klasse en hospik Mark Esposito – geholpen door sergeant-majoor Ted Westmoreland en tuiger sergeant-majoor Eli Gonzalez – die het wereldwijd heeft gepatenteerd (WO2005122908 zie Fig.1 hierboven) en ook als internationaal merk heeft gedeponeerd (1040211 One-handed tourniquet medical device). Deze vernuftige tourniquet kun je dus met één hand bedienen en ook snel en adequaat bij jezelf aanbrengen indien nodig. Doordat de C-A-T® gelijkmatig het hevig bloedende lichaamsdeel – een arm of een been – afklemt, vormt het ook een oplossing voor het probleem van stuwing dat met andere knevelconstructies zou kunnen optreden. De C-A-T® is al uitgebreid getest en heeft zich ruim bewezen in de praktijk blijkens het artikel van John F. Kragh Jr. et al. (2013) Tragedy into Drama: An American History of Tourniquet Use in the Current War, Journal of Special Operations Medicine, 13(3)
5 – 25. (Zie vooral tabellen 1 t/m 7 daarin voor de liefhebbers).

De tourniquet leg je, na bellen met 112, op 5 tot 8 cm – ongeveer een pinklengte zeg maar – boven de bloeding aan, eventueel over de kleding heen, maar niet over een gewricht. Je trekt de lus zo stevig als mogelijk aan om de arm of het been zodanig dat je er niet meer met drie vingers onderdoor kan komen en bevestigt de klittenband op zichzelf tot net voor de spilclipsluiting. Draai nu de spil aan totdat de bloeding stopt, maar niet meer dan drie halve slagen, en haak de spil achter het clipje dat zich onder het losneembare time labeltje bevindt. Voer de rest van de klittenband door de spilclip en noteer het tijdstip van aanbrengen op het labeltje, want de tourniquet mag maximaal 2 uur blijven zitten om er geen blijvende schade van te ondervinden (zie ook Eerste Hulp november 2020, nummer 2, blz. 17 en de heldere instructievideo van het VUmc). Als de bloeding na aanleg van een tourniquet nog niet stopt, dan leg je zonodig als mogelijk een tweede er boven aan.

Een catastrofe, zoals een terreuractie, tijdens een evenement hoop je uiteraard nooit echt zelf mee te hoeven maken, maar komt de nood aan de man dan weet je nu hoe adequaat te handelen. Weet ook dat je in dat geval met jouw geestelijke nood daarover daarna altijd terecht kunt binnen jouw vereniging bij jouw vertrouwenspersoon. Praat er dan ook met hem of haar over, dat is heel belangrijk voor de verwerking en daarmee jouw eigen geestelijk welzijn.

© 2020 Olav en Jeanet Schmitz

Veel voorkomende ongevallen rondom de jaarwisseling

Veel voorkomende ongevallen rondom de jaarwisseling

Uiteraard hopen wij dat iedereen een voorspoedige en veilige jaarwisseling heeft. Toch willen wij jullie informeren over veelvoorkomende letsels en hoe wij als EHBO’ers onszelf hierop kunnen voorbereiden.

Cijfers
Om te bepalen welke ongevallen het meest voorkomen hebben wij twee artikelen geraadpleegd waarbij de letsels met cijfers in kaart zijn gebracht. Aangezien dit jaar voor het eerst een vuurwerkverbod van kracht is, zal moeten blijken welke invloed dit heeft op het soort en hoeveelheid letsels.

De afgelopen jaarwisseling, 2018-2019, zijn er:
– 800 mensen behandeld bij de huisartsenposten, voornamelijk voor oogletsel en brandwonden.¹
– 396 mensen behandeld met vuurwerkletsel op de spoedeisende hulp.¹
– 2 doden gevallen door vuurwerk.¹

De jaarwisseling daarvoor, 2017-2018, waren er:
– 700 mensen behandeld bij de huisartsenposten.²
– 434 mensen behandeld met vuurwerkletsel op de spoedeisende hulp.²
– 292 mensen met alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp.²

De letsels
Op basis van de cijfers zullen wij hieronder vier veel voorkomende letsels verder uitdiepen, zodat jij weet wat je kunt doen.

Oogletsel
Allereerst is het natuurlijk het beste om letsel te voorkomen, in het volgende filmpje worden tips ter preventie gegeven:

Wat als het toch misgaat? In het onderstaande filmpje wordt uitgelegd wat jij kunt doen:

Brandwonden
Hoe lang moet je koelen? Welke hulp is nodig? In het filmpje en via de link naar de website is hier meer informatie over terug te vinden:

https://ehbo.nl/tips/brandwonden/

Alcoholvergiftiging
Op de website van het Oranje Kruis staan de stappen beschreven die ondernomen moeten worden bij alcoholvergiftiging:
https://ehbo.nl/tips/alcoholvergiftiging/

Vuurwerkletsel
Ook RTV Utrecht heeft onlangs een aandacht besteedt aan vuurwerkletsels. In het filmpje wordt kort uitgelegd wat te doen bij bijvoorbeeld een afgerukte vinger:

https://www.rtvutrecht.nl/embedded/2425258/

Naast het verlenen van de eerste hulp is het belangrijk om 112 te (laten) bellen bij afgerukte ledematen.

Bronnen:
¹ Hugo van der Parre en Rinke van den Brink, 2019, 4 januari. Aantal ernstig gewonden door vuurwerk in zes jaar gehalveerd. Geraadpleegd op 15 oktober 2019, van https://nos.nl/artikel/2266153-aantal-ernstig-gewonden-door-vuurwerk-in-zes-jaar-gehalveerd.html
² Maarten Dallinga, 2018, 4 januari. Minder slachtoffers vuurwerk behandeld met Oud en Nieuw. Geraadpleegd op 15 oktober 2019, van https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/04/minder-vuurwerkslachtoffers-behandeld-met-oud-en-nieuw-a1587137

© 2020 Maikel Jansen

Tourniquet

Tourniquet

In het EHBO-Magazine voor vrijwilligers Eerste Hulp, 31e jaargang, november 2020 staat een artikel dat wij extra onder de aandacht willen brengen:
Werken met een tourniquet_2020

Bron: © november 2020, EHBO-Magazine voor vrijwilligers Eerste Hulp, pagina 13, 14 en 17 

Acuut beslissen

Acuut beslissen

Op zondag 27 september 2020 was er weer de jaarlijkse Vathorst Run bij droog bewolkt weer en ca. 17°C met weinig wind. Onze dienst zat er eigenlijk al op toen bij het verlaten van het Disselplein zo‘n 30 meter voor de finish een onfortuinlijke 37-jarige 10 km-loper acuut naar de grond ging en kermend van de pijn bleef liggen. Fietsen op slot gezet en direct naar slachtoffer gespoed om te helpen (ja, het was veilig) en te vragen wat er nu precies was gebeurd. Hij zei dat hij aanzette voor een laatste spurt en toen “plop” “plop” hoorde alsof zijn beide achillespezen direct afscheurden, waarop hij meteen ten val kwam.

Inderdaad kon de sporter beide voeten in het geheel niet meer bewegen in eerste instantie. Een kennis van ons die er net bij stond vroegen we om naar de commandopost op het plein te gaan om daar een brancard/stretcher te regelen. De sporter kreeg een reddingdeken van ons tegen de
afkoeling.

Doordat de sporter — een zeer ervaren hardloper — zelf vertelde dat hij al eerder problemen had met zijn achillespezen (tendo calcanei) en tegen onze EHBO‘er zei dat hij er echt niet meer op zou kunnen staan, besloot de EHBO’er in samenspraak om toch 112 te bellen voor overleg en/of eventueel een ambulance. Na overleg met de centraliste van de ambulance werd besloten om de sporter alvast 2 paracetamol tegen de pijn te geven en te proberen beide benen enigszins omhoog te leggen, maar dat laatste bleek inmiddels al te pijnlijk (zijn eigen adrenaline van de stress bleek al uitgewerkt) en dat lukte helaas dus niet meer. Tevens besloot de centraliste om wel een wagen met verpleger ernaartoe te sturen i.p.v. een ambulance, want de situatie was immers niet levensbedreigend. De postcommandant was inmiddels met de brancard opgedoken en de sporter zat daar inmiddels op.

Na circa 20 minuten te hebben gewacht verscheen een pissige verpleger met de auto vanuit Woudenberg. Hij stapte nog niet uit of kondigde al aan dat hij de sporter niet mee ging nemen. Er volgde een oekaze aan ons adres waarom wij hem hadden laten opdraven. We lieten het maar over ons komen zonder verweer (ook al had de centraliste dit gedaan). Na hem te hebben laten uitgeraasd ging hij gelukkig toch vanzelf over in de hulpmodus (= echte hulpverleners eigen) en checkte in hoeverre er nu nog bewegingsbeperking was in de voeten van de sporter. Die kon een beetje beweging produceren in een voet, maar de andere leek het niet te kunnen. De verpleger maakte een afspraak voor de sporter bij de Huisartsenpost van het Meander. Gelukkig was de partner van de sporter er ook bij en zij haalde haar auto op. Samen met een andere behulpzame man heeft een van ons de sporter in de auto gehezen.

Gescheurde of afgescheurde achillespezen worden doorgaans (a) operatief gehecht of (b) conservatief in strekstand met gipsspalk of met tape gezet, maar het trauma is op zich dus geen heel acuut probleem. Met een simpele test — de zogenaamde Thompson of Simmond’s test — is dit euvel ook heel goed zelf vast te stellen in het veld.

Bron: © 2020 Hierhebikpijn.nl achillespeesruptuur.

Het was al met al een zéér leerzame ervaring. Doe er je voordeel mee in het veld! En bedenk dat je te allen tijde dienst hebt, ook als burger — bij acute noodsituaties — conform Artikel 450 van het Wetboek van Strafrecht.

© 2020 Olav en Jeanet Schmitz

Update: Coronavirus

Update: Coronavirus

Het aantal coronabesmettingen stijgt, daarom zijn de Covid-19 richtlijnen rondom de reanimatie en burgerhulpverlening weer aangescherpt:
https://hartslagnu.nl/nieuws/maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus/?utm_source=Burgerhulpverleners&utm_campaign=1f8dede7e3-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_01_07_17&utm_medium=email&utm_term=0_31baac45f2-1f8dede7e3-147945412

https://www.reanimatieraad.nl/nieuws/alle-reanimaties-buiten-het-ziekenhuis-volgens-covid-19-richtlijn/

Blijf via de website van het RIVM op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en adviezen:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Foto’s van de eerste evenementen na lockdown Aug/Sept. 2020

Foto’s van de eerste evenementen na lockdown Aug/Sept. 2020

Wilt u een EHBO cursus in Amersfoort volgen?

Wilt u een EHBO cursus in Amersfoort volgen?

EHBO vereniging St. Joris Amersfoort verzorgt al bijna 75 jaar EHBO cursussen volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis.

Basiscursus
In de basiscursus leert u samen met de andere cursisten in 14 avonden hoe u anderen kunt helpen bij ongevallen of diverse overige letsels en ziektes. U zult les krijgen van een ervaren kaderdocent, die op een afwisselende manier theorie en praktijk combineert. Samen met andere cursisten zult u handelingen oefenen zoals verbandleer en de stabiele zijligging.

Daarnaast zullen er ook lotus slachtoffers ingezet worden. Lotus staat voor; Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers. De lotus slachtoffers zijn dus personen die gediplomeerd zijn om bepaalde letsels uit te beelden. Op deze manier zult u vertrouwt raken met het geven van eerste hulp en wordt u klaargestoomd om ook in de praktijk eerste hulp te verlenen.

De cursus wordt aangeboden op maandagavond in Amersfoort en start op maandag 28 september 2020. Na de 14 lesavonden zal het examen volgen waarmee u een geldig en erkent EHBO diploma kunt behalen.

Naast deze basiscursus, biedt de vereniging diverse andere cursussen zoals:

Herhalingscursus
Zodra u in het bezit bent van een geldig EHBO diploma is het belangrijk om deze ook geldig te houden en te verlengen. Na de basiscursus kunt u lid worden van onze vereniging en bieden wij u jaarlijks de herhalingscursussen aan. Op deze manier blijft uw kennis op peil en blijft u vertrouwt met het uitvoeren van eerste hulp.

De lessen worden gegeven door verschillende kaderdocenten, met verschillende achtergronden. Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze leden een gevarieerd lesaanbod krijgen.

Ook als u al in het bezit bent van een EHBO diploma kunt u lid worden van onze vereniging en de herhalingscursus volgen. Bent u bijvoorbeeld verhuist naar Amersfoort, Hoogland of Leusden en zoekt u een vereniging in de buurt? Ook dan bent u van harte welkom bij onze vereniging.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over één van onze cursussen?
Stuur een mail aan: secretaris.ehbo.stjoris@gmail.com
of bel 06-47841140
EHBO-apps

EHBO-apps

Er zijn meerdere apps ontwikkelt op gebied van EHBO. De apps hebben wij zelf getest op een Android toestel en de ervaringen willen wij graag met jullie delen.

EHBO – 112-4U
Get it on Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosman.bureauro

Als je de app opent zie je alle letsels in één overzicht. Wel is het aantal letsels erg beperkt. Via de E-learning (link links onderin) kom je terecht op een website. Hierop zijn meer letsels terug te vinden.
Ook heeft deze app de mogelijkheid om het telefoonnummer van jouw huisarts toe te voegen. Dan kan via de app gemakkelijk gebeld worden met de huisarts.

Handleiding om eerste hulp te leren – Healthy apps
Get it on Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=dutch.masterminds.firstaid

Zodra de app geopend wordt krijg je meteen advertenties te zien. Geen EHBO-advertenties, maar reclame.
Via de app kan je allerlei filmpjes openen, maar deze blijken wel allemaal Engelstalig. Zodra je een ander filmpje wilt kijken krijg je meteen weer een advertenties in beeld.

EHBO: abcd
Get it on Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aid.first.mb.firstaid

Zodra je de app opent doorloop je meteen stappen om EHBO te verlenen. Via vragen krijg je te zien welke stappen je moet ondernemen om het slachtoffer te helpen. Wel moet je alle stappen op deze manier doorlopen om uiteindelijk bij het juiste letsel terecht te komen.
Rechtsboven (drie puntjes) kan een menu geopend worden en kan je direct naar een bepaald letsel navigeren. Het aantal letsel is beperkt in de app, maar er wordt wel een uitgebreide uitleg gegeven.
Met ‘Waar ben ik?’, ook via het menu te benaderen, zou je moeten kunnen zien waar je bent. Echter werkte dit niet, terwijl de locatiegegevens aan stonden.

EHBO – Rode Kruis
Get it on Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rodekruis.android

Het is een overzichtelijke app en er zijn veel letsels gemakkelijk te vinden. Zowel via het menu als via een zoekfunctie kan een letsel gevonden worden. Indien de locatievoorziening ingeschakeld is kunnen AED’s in de buurt via een kaart gevonden worden.

EHBO-gids
Get it on Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PanduanPertolonganPertama.wisnua

Je opent de app en het lijkt alsof het een ander soort app is, vreemde logo’s en niets wat er in eerste instantie op wijst dat het een EHBO-app is. Vervolgens valt het op dat er een taal geselecteerd kan worden, ook Nederlands. Er kunnen veel talen gekozen worden.
Doordat de app niet in het Nederlands ontwikkelt is, klopt de vertaling niet altijd even goed. Hierdoor staan er vreemde woorden in de uitleg. Ook is de informatie niet conform de Nederlandse richtlijnen.

SEH zorg
Get it on Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.p5531CA
Ook dit is een overzichtelijke app. Wel werkt de app alleen als je toestemming geeft tot de opslag van je smartphone.
Het blijkt geen echte EHBO-app te zijn, maar het is een app die ontwikkelt is voor patiënten na hun ziekenhuisbezoek. Wel is het een interessante app met tips en adviezen rondom bepaalde letsels.

Conclusie
Een app is een handige, snelle en leuke manier om bezig te zijn met EHBO. Wees jezelf wel bewust dat informatie op internet en dus ook in apps niet altijd kloppend is. Mocht je twijfelen over bepaalde informatie raadpleeg dan het lesboek of stel de vraag aan een EHBO-instructeur.
EHBO-apps zijn een aanvulling op en geen vervanging van EHBO-lessen en het EHBO-diploma. Het is van belang om zoveel mogelijk in de praktijk te oefenen, zodat jij direct kunt handelen om iemand eerste hulp te verlenen.

Jouw eigen ervaringen met EHBO-apps delen of is er een andere interessante app?
Mail dan naar: redactie@ehbo-amersfoort.nl

Oproep aan alle leden

Oproep aan alle leden

Heb jij interessante informatie voor de website? Verhalen of foto’s? Of andere ideeën voor de website?

Laat het ons weten via: redactie@ehbo-amersfoort.nl