Verenigings Organisatie

Verenigings Organisatie

Hier kunt uw de onderstaande Vereniging’s documenten in zien:

Vereniging ’s STATUTEN versie 12-12-2018

Huishoudelijk Reglement versie 12-12-2018

Privacy Reglement van EHBO versie 12-12-2018

 

Bestuur:
Voorzitter:             Peter Willemze
Secretaris:            Ton Arbon
Penningmeester:  John v/d Last (Evenementencoördinator)
Sitebeheerder:      Hans Gewald
Lid:                        Maikel Jansen
Lid:                        Jan v. Zanden

Vertrouwenspersoon:
Dames: Gerry Bouwman
Heren: Joseph Vreeburg

* De functie “vertrouwenspersoon” is ingesteld m.b.t. opvang en begeleiding van leden bij ongewenste situaties binnen de vereniging. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk gebruik te maken van een vertrouwenspersoon als daar aanleiding toe is.

Kader:
Instructeur : Ton Arbon
Instructeur : Jenneke Grootenhuis
Instructeur : Dorianne Slingerland

Gebouwbeheer:
Alex Jacobsen