Back to Top

Wie zijn wij

EHBO vereniging St. Joris is sinds 1948 een gezonde vereniging met circa 150 leden.

– St. Joris verzorgt EHBO cursussen.
– St. Joris leden zijn getraind met het gebruik van een AED, Automatische Externe Defribilator. Een AED is op diverse plaatsen beschikbaar in de stad en kan bij juist en snel gebruik mensenlevens redden. Hartfalen is een veel voorkomende doodsoorzaak, onze mensen weten dat en weten wat zij moeten doen.

– St. Joris beschikt over kaderartsen en kaderdocenten. De kaderdocenten die vaak gekweekt zijn uit eigen vereniging en opgeleid zijn om hun kennis over te brengen aan de leden.

– St. Joris beschikt over een LOTUS-team uit eigen kweek. LOTUS , Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers. Hierdoor kunnen wij trainen met “echte”slachtoffers.

– St. Joris verzorgt EHBO op scholen en laat zo de jeugd kennismaken met vrijwilligerswerk.

– St. Joris staat open voor iedereen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging.

– St. Joris probeert een vereniging te zijn waar gezelligheid en respect vanzelfsprekend is.

– St. Joris heeft een actief bestuur. Regelmatig overleg\inspraak en waardering voor de vrijwilligers in de vorm van beste oefenmaterialen is de drijfveer om mensen binnen te houden.

– St. Joris zet Amersfoort op de kaart.

– St Joris heeft een evenemententeam (circa 30 personen) dat ingezet wordt bij evenementen en sportwedstrijden in de stad als daar om gevraagd word. De goed opgeleide mensen zijn voorzien van kennis en materiaal. Het afgelopen jaar zijn veel EHBO ers actief geweest in de stad en omgeving bij diverse van deze evenementen.

– St. Joris had de organisatie op zich genomen van de Landelijke meeting “trefpunt Amersfoort”. Honderden EHBO-ers uit het gehele land zijn destijds naar Amersfoort geweest voor de wedstrijden, ontmoetingen en demonstraties.

– St. Joris wil zichtbaar zijn. Voor eigen veiligheid en voor de herkenbaarheid zijn wij “uniform”gekleed. Een EHBO-er valt op!!

Amersfoort een veilige stad??

EHBO vereniging St. Joris is er klaar voor.